obraz 104W drugim dniu konwentu uczestnicy zmierzyli się z tematyką związaną m. in. z zarządzaniem instytucjami kultury, strategią promocji Polski i jej regionów za granicą, pozyskiwaniem i obsługą inwestorów zagranicznych, a także możliwościami współpracy polskich regionów z Chińską Republiką Ludową.

Drugi dzień konwentu rozpoczął się wystąpieniem Olgierda Łukaszewicza – Prezesa Zarządu Stowarzyszenia „Związek Artystów Scen Polskich", na temat propozycji nowych rozwiązań systemowych w zarządzaniu instytucjami kultury. Na temat stanu polskiej kultury wypowiadał się także Maciej Pacuła – doradca programowy Zarządu Stowarzyszenia.

Kolejną prezentację „Mechanizm i strategia promocji zagranicznej Polski i jej regionów" zaprezentowali wspólnie Rafał Orlicki – Zastępca Dyrektora ds. Produkcji Filmowych Polskiej Komisji Filmowej i Izabela Kiszka-Hoflik – Pełnomocnik Dyrektora ds. Współpracy Międzynarodowej Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, która nakreśliła możliwości współpracy pomiędzy województwami a Instytutem, w zakresie produkcji filmowej.

Rafał Orlicki w swoim wystąpieniu wyraźnie podkreślał konieczność promocji polskich regionów pod kątem produkcji filmowej. Mówił także o potencjale filmowym naszego kraju i korzyściach płynących do regionów z produkcji filmowych.

Kolejnym zagadnieniem, z którym przyszło zmierzyć się uczestnikom konwentu była kwestia rozwoju współpracy z Chinami i konieczność pozyskiwania partnerów chińskich. O współpracy Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych z regionami, w zakresie pozyskiwania i obsługi inwestorów zagranicznych mówił Sławomir Majman – Prezes Zarządu PAIiIZ. Wiele ciekawych kwestii związanych z Państwem Środka można było usłyszeć także z ust Yu Yang z Centrum Polsko – Chińskiego PAIiIZ, która nakreśliła perspektywy współpracy polsko – chińskiej w dziedzinie inwestycji. „Chiny to potężny partner biznesowy, który w ostatnich latach zmienił strukturę swojej gospodarki stawiając na nowoczesne technologie i rozwój sektora naukowo-badawczego. Chiny wiele inwestują na całym świecie i to nie tylko firmy państwowe, ale także prywatne. Inwestycje chińskie na świecie osiągnęły w ostatnim czasie 12 mld $, a ich roczny przyrost wynosi 40%. W przeciągu dwóch ostatnich lat przejęcia i fuzje stanowiły 30%-40% całości inwestycji za granicą." – mówiła Yu Yang.

Głos w sprawie perspektyw i możliwości współpracy regionów i samorządów z Chińską Republiką Ludową zabrał także dr. hab. Janusz Cisek – Podsekretarz Stanu ds. konsularnych, Polonii i informacji europejskiej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, który mówił o roli MSZ w rozwoju relacji polsko-chińskich i przedsięwzięciach wspólnie realizowanych m.in. w zakresie kultury i nauki. „Około trzydziestu pięciu podmiotów z naszego kraju podpisało już umowy z chińskimi regionami, co przyniosło pozytywny efekt w postaci pogłębionej współpracy na wielu płaszczyznach. W kwietniu tego roku doszło w Warszawie do wizyty premiera Chińskiej Republiki Ludowej Wen Jiabao, co było konsekwencją zeszłorocznej wizyty Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w Chinach. W ostatnim czasie ranga kontaktów pomiędzy naszymi państwami została podniesiona do poziomu strategicznej współpracy. To bardzo ważne, jeżeli chcemy naprawdę blisko współpracować z Chinami." – mówił dr. hab. Janusz Cisek. Przedstawił on także plany zorganizowania w Polsce wspólnego przedsięwzięcia, jakim miałoby być Forum Miast i Regionów, które pozwoliłoby lepiej poznać charakterystykę obu państw, a także lepiej poznać kulturę i specyfikę obu krajów.

Wystąpienie gen. bryg. Dominika Tracza – Komendanta Głównego Straży Granicznej podsumowujące mistrzostwa UEFA EURO 2012 na granicy, ze szczególnym uwzględnieniem granicy polsko-ukraińskiej, zakończyło drugi dzień obrad III Konwentu Marszałków Województw RP.

Ważnym punktem było również przekazanie Członkowi Zarządu TVP S.A. Marianowi Zalewskiemu przyjętego dzień wcześniej przez marszałków stanowiska w sprawie sytuacji finansowej w Telewizji Polskiej.

Na zakończenie, marszałek województwa podkarpackiego Mirosław Karapyta podziękował wszystkim za udział w konwencie i uroczyście przekazał przewodnictwo w Konwencie marszałek województwa lubuskiego – Elżbiecie Polak.


Daniel Kozik

Kancelaria Zarządu