Beskidzka Trasa Kurierska "JAGA-KORA"

jaga koraBeskidzka Trasa Kurierska "JAGA-Kora" jest rekonstrukcją historycznego szlaku kurierskiego Komendy Głównej ZWZ AK prowadzącego przez teren Beskidu Niskiego, funkcjonującego w latach 1940-1945. Przez "zieloną granicę" w czasie II wojny światowej przeprawiali się nim uciekinierzy z kraju zagrożeni hitlerowskimi prześladowaniami, szli tym traktem ochotnicy pragnący dalej walczyć z bronią w ręku w polskich oddziałach zbrojnych formowanych na obczyźnie. W tych ryzykownych i trudnych, ale bardzo istotnych dla Polskiego Państwa Podziemnego akcjach, uczestniczyło wielu ofiarnych ludzi; kurierów, emisariuszy, przewodników oraz mieszkańców pogranicza, których domy i przygotowywane skrupulatnie kryjówki służyły jako punkty etapowe podejmowanych przedsięwzięć. Na terenie obecnego Podkarpacia istniało kilka tras kurierskich o kryptonimach "Las", "Kamień", "Korytarz" czy też trasa "JAGA", która jest przedmiotem naszych zainteresowań. Trasę tą 45 razy przemierzył kurier Jan Łożański pseudonim "Orzeł" i "Jan Madejski".

W początkowym okresie pomagali mu: Jan Nowak (pochodzący z Rymanowa) i Bronisław Przybylski. Do współpracy w przerzutach włączyli się Gustaw Frączysty (góral z Zakopanego) i Izabella Tańska-Kwapińska ps. "Czarna", "Iwona" oraz Jan Kaprisiak pseudonim "Ikar".

Trasa "JAGA" działała od wiosny 1940 r. do połowy 1942 r., kiedy to nastąpiła jej reorganizacja. Zamieniono ją na trasę sztafetową o kryptonimie "Kora" i pod taką nazwą funkcjonowała do końca wojny.
Przebieg trasy "JAGA" wyglądał następująco: z Budapesztu przejazd pociągiem do Satoraliaulhey, stąd autobusem do Garony. Po przekroczeniu granicy węgiersko-słowackiej szlak wiódł do Trebiszowa, względnie Malczyc lub Banowiec nad Ondawą. Następnie przez Michalovce, Humenne, Miedzialaborce, Borov, Haburę przez Czertyżne do Polski. Po stronie polskiej przechodziło się pomiędzy wsiami Wola Wyżna i Rudawka Jaśliska. Dalej lasem znanym na tym terenie jako "Szachty" obchodziło się do Polan Surowicznych, następnie mijając wioskę Wołtuszowa, a po lewej stronie zostawiając Królik Polski i Deszno dochodzono do Posady Górnej przed Rymanowem. Tutaj na kurierów czekał dom Różowiczów. Franciszka Różowicz, jej dzieci oraz mieszkańcy Posady Górnej, których po zaprzysiężeniu włączono do konspiracji. Z Posady Górnej bezpiecznymi ścieżkami przez Rymanów wędrowali kurierzy do stacji kolejowej we Wróbliku Szlacheckim, bądź w Zarszynie, by dalej koleją bezpiecznie dotrzeć do Warszawy.

http://www.beskidniski.org.pl/