layout-wrota-lipiec2014-tlo-turyst

turystyka.

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

 

wrotapodkarpackie.pl

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

Kalendarz wydarzeń

Jarosławskie Dni Sztuki

190808 jaroslaw dnisztukiMając na uwadze ścisły związek Jarosławia ze sztuką oraz pamiętając o artystach, którzy pochodzą z naszego miasta, tutaj tworzą lub też chętnie wracają do miejsca, wyróżniającego się niezapomnianym klimatem, charakterem i malowniczością, Burmistrz Miasta Jarosławia Waldemar Paluch oraz Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki serdecznie zapraszają w dniach 19 -21 sierpnia 2019 r. na organizowane po raz pierwszy Jarosławskie Dni Sztuki.

Na ideę Jarosławskich Dni Sztuki 2019 składa się wiele aspektów: chęć zwrócenia uwagi na lokalne dziedzictwo kulturowe, docenienie rodzimyc artystów i zaproszenie ich do kreatywnej współpracy, stworzenie miejsca do owocnej konfrontacji twórców.

Tegorocznej edycji przyświecać będzie hasło: „Kamień i cegła. Multiplikacje”. Nie bez powodu w motywie przewodnim odwołujemy się do materiałów tworzących fundamenty grodu, istniejących również w krajobrazie Jarosławia. W taki sposób chcemy zainteresować mieszkańców miasta i okolic, a także turystów i wszystkich odbiorców wydarzenia charakterystyczną, wyjątkową zabudową miejsca, z którym łączy nas tak wiele. Druga część hasła ma szersze znaczenie. „Multiplikacje” wiążemy bezpośrednio z twórczością i wszystkimi artystami, którzy w różny sposób związani są z Jarosławiem. To właśnie dzieła naszych rodzimych twórców mnożą zasięg i znaczenie sztuki wywodzącej się „stąd”. Prace, niosące ogromny wkład w rozwój lokalnej, polskiej i międzynarodowej działalności artystycznej, są także wspaniałymi częściami innej wielkiej kompozycji - obrazu sztuki wywodzącej się z Jarosławia

W programie tegorocznych Jarosławskich Dni Sztuki znajdą się: plenerowe spotkania artystyczne, wykłady, pokazy, prezentacje multimedialne, wystawy, happening, koncert, maraton filmowy, dużo serdeczności i pozytywnej energii.

Partnerami Jarosławskich Dni Sztuki 2019 są: Zespół Szkół Plastycznych im. St. Wyspiańskiego w Jarosławiu oraz Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Chopina w Jarosławiu.

Miejsce Jarosław