layout-wrota-lipiec2014-tlo-turyst

turystyka.

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

 

wrotapodkarpackie.pl

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

Kalendarz wydarzeń

Zyndranowa: Od Rusal do Jana

zayndranowaMiędzynarodowy festiwal organizowany od 1992 roku (z małymi przerwami) zaprezentuje dawne obrzędy, zwyczaje i folklor Euroregionu Karpackiego. Święto ma na celu kultywowanie i podtrzymywanie wielokulturowych tradycji regionu. Ze względu na lokalizację, festiwal zaprezentuje folklor mieszkańców trzech państw na styku kultur: Polski, Słowacji i Ukrainy, których wspólną cechą jest folklor i kultura Rusinów (Łemków) z elementami folkloru polskiego, żydowskiego i romskiego. Festiwal nawiązuje do bogatych tradycji wielokulturowych tego regionu. Nazwa święta nawiązuje do obrzędów i zwyczajów karpackich: od Rusal czyli od Zielonych Świąt do Jana czyli do Sobótek.

W Festiwalu udział wezmą zespoły z Polski, Słowacji i Ukrainy prezentujące wielokulturowy folklor rusiński, polski, żydowski i romski. Folklor ten jest elementem, który łączący i spaja regiony i mieszkańców Polski, Słowacji i Ukrainy w obszarze Karpat i integruje społeczność zamieszkującą Euroregion Karpacki.

Ramowy program imprezy

27.07.2019 r. (sobota)


15.00 - rejestracja zaproszonych gości i uczestników;
16.00-18.00 - zwiedzanie muzeum oraz nowych wystaw, pokazy rzemiosła i rękodzieła, kiermasze sztuki ludowej i rękodzieła;
18.00-20.00 - występy zespołów folklorystycznych;

W międzyczasie odbywać będą się spotkania z twórcami i działaczami kultury, pokazy rzemiosła i rękodzieła, kiermasze sztuki ludowej i rękodzieła.
20.00 - kolacja dla zaproszonych gości i zespołów;
21.00 - obrzędy sobótkowe przy ognisku (watrze).

28.07.2019 r. (niedziela):

8.00 - śniadanie dla zaproszonych gości i zespołów;
9.00-12.00 - czas na praktyki religijne;
13.00 - złożenie kwiatów w miejscach pamięci, uroczyste rozpoczęcie święta, przywitanie gości;
13.30 - występy zespołów folklorystycznych z Polski, Słowacji i Ukrainy prezentujących folklor rusiński (łemkowski), polski, żydowski i romski;

W trakcie występów odbywać się będą liczne pokazy rzemiosła i rękodzieła oraz kiermasze sztuki ludowej i rękodzieła. Zaprezentuje się na festiwalu szerokie grono twórców ludowych i rękodzielników. Uczestnikom święta serwowana będzie regionalna kuchnia tradycyjna. Dla dzieci i młodzieży zorganizowane zostaną konkursy. Tematem konkursów będzie tradycyjna kultura Karpat i ich wielokulturowość.

21.00 - oficjalne zakończenie święta.

Miejsce Zyndranowa