layout-wrota-lipiec2014-tlo-turyst

turystyka.

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

 

wrotapodkarpackie.pl

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

Sanktuaria

Mające wielowiekową tradycję uczestnictwo w świętach i uroczystościach religijnych głęboko zakorzeniona jest wśród mieszkańców Podkarpackiego. Pielgrzymowanie do Kalwarii Pacławskiej, Starej Wsi, Leżajska, Dębowca czy Borku Starego, atmosfera uroczystości i świąt – dostarczają niezapomnianych wrażeń i głębokich przeżyć religijnych. Zespoły kolędnicze i jasełkowe, misteria Męki Pańskiej i Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny czy też niespotykane w innych miejscach Polski wielkanocne straże grobowe, zwane "Turkami" – tworzą niecodzienną oprawę ważnych świąt religijnych.

turystyka pielgrzymkowa

 

Miejsca pielgrzymek

 

 
Borek Stary
 
Sanktuarium borkowskie zawsze było i jest stałym miejscem pielgrzymek. O. Markiewicz w dziele NMP w kościele OO. Dominikanów w Borku Starym (Żółkiew 1904, s. 21) pisze: W sam dzień koronacji w 1886, w dniu Wniebowzięcia NMP, liczba pątników wzrosła do 50.000. Widziano ich z pod Sandomierza, Bochni, Sanoka. Także O. Iwo Krzanowicz pisze o koronacji w 1919 r.: W dwa dni przed koronacją rozpoczęły przybywać kompanie z okolicznych i dalszych wiosek. Przyjeżdżali też i liczni pątnicy z Krakowa i Lwowa oraz z innych miast, mimo że dojazd czy to koleją, czy też potem wozem lub pieszo  był nader utrudnionym.

Więcej na stronie:http://www.borek-st.republika.pl/kult06.html

 

Cmolas

Cudowny Obraz Przemienienia Pańskiego w Cmolasie co roku w pierwszych dniach sierpnia przciąga tysiące pielgrzymów. Historia cudownego obrazu, nierozerwalnie związana z Cmolasem i sanktuarium, sięga czasów powstania kościółka szpitalnego. Z roku konsekracji tej świątyni pochodzi pierwsza wiadomość o dokonanych cudach i ozdabiających wizerunek wrotach. W 1772 r. Stolica Apostolska wydała dziesięcioletni przywilej odpustu wyznaczając go na dzień uroczystości Przemienienia Pańskiego. Akt ten przyczynił się w znacznym stopniu do ożywienia i rozsławienia kultu. Do cmolaskiego sanktuarium zaczęły ściągać coraz liczniejsze rzesze pielgrzymów modlących się przed obrazem wraz z mieszkańcami osady. W 1748 r. w tzw. Tabelach biskupa Załuskiego, zanotowano, że obraz oficjalnie uznano za łaskami słynący (Imago Gratiosa Transfigurationis D[omi]ni in Ecclesia per Commissionem agnita").

Więcej na stronie:

http://www.parafiacmolas.pl

Kalwaria Pacławska

Najwięcej wiernych przybywa do Kalwarii latem, na święto Matki Boskiej Zielnej (uroczystości trwają od 11 do 15 sierpnia) oraz na święto Matki Boskiej Siewnej (8 września). Niegdyś uroczyste procesje urządzano tu również 2 maja i 2 sierpnia.

W Wielkim Tygodniu odprawia się uroczyście Drogę Krzyżową, połączoną z inscenizacjami. Na odpusty nadal przybywa wielu pielgrzymów, choć znaczenie kultowe Kalwarii jest mniejsze niż w okresie międzywojennym, kiedy gromadzili się tu wierni ze wschodniej Galicji (Lwów, Stanisławów, Stryj). Jeszcze w połowie XIX w. znaczny procent pielgrzymów stanowili grekokatolicy, którzy uczestniczyli we wszystkich nabożeństwach wspólnie z rzymokatolikami. Do I wojny światowej w kościele kalwaryjskim przechowywano Najświętszy Sakrament także w obrządku wschodnim.

Więcej na stronach:

http://www.spmlodowice.republika.pl/szkola_region/kalwaria.html
http://www.kalwaria.franciszkanie.pl/sanktuarium.kalw.html

 

 

Dębowiec

Wśród róż­nych form duszpasterstwa sanktuaryjnego w Dębowcu na pierwszy plan wysunęły się odpusty wrześniowe. Naj­pierw odbywały się 19 września, czyli w dniu objawienia się Maryi w La Salette, a od 1925 r. pielgrzymi przybywają tu w trzecią niedzielę wrze­śnia. Początkowo odpusty były skromne, gromadziły tylko mieszkańców Dębowca i okolicznych wsi, ale już w 1926 r. przybyło tu 8 tysięcy pielgrzymów z różnych stron Polski. Po II wojnie światowej ruch pielgrzymkowy stopniowo się nasilał. Rekordowym okazał się rok 1996, kiedy to z okazji ukoronowania figury Pła­czącej Pani przybyło 60 tysięcy wiernych. Najwięcej pielgrzymek krajowych przybywa z diecezji: rzeszowskiej, prze­myskiej, tarnowskiej, krakowskiej i katowickiej, zaś najwięcej zagranicz­nych pątników przyjeżdża z Ukrainy i Słowacji.

Więcej na stronie:

http://www.debowiec.pl/klasztor_saletyni.htm

 

 

Leżajsk

 

Sława cudownego obrazu Matki Boskiej Leżajskiej od wieków przyciąga wiernych przed jej ołtarz. Rokrocznie odbywają się tutaj odpusty, gromadzące ogromne rzesze wiernych (13-15 sierpnia odpust Wniebowzięcia NMP).
Bazylika leżajska i tutejsze Muzeum Prowincji Ojców Bernardynów odwiedzane są także poza odpustami. Rokrocznie odwiedza je przeszło 250 000 turystów i pielgrzymów z kraju i zagranicy.
Każdego roku we wnętrzu Bazyliki organizowane są koncerty w ramach Festiwalu Muzyki w Łańcucie, a od 1992 roku w sezonie letnim również w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej. Przybywają tu gościnnie zespoły muzyczne, orkiestry, chóry i wirtuozi z różnych miejsc kraju i świata i wykonują utwory wielkich kompozytorów na zabytkowych organach. Dzięki tym imprezom miejsce to pełni także rolę ważnego ośrodka kulturalnego, którym interesują się rozmaite centra kultury europejskiej.

 

Więcej na stronie:

http://www.bernardyni.ofm.pl/klasztor/lezajsk/

 

 

Stara Wieś

Jednym z cenniejszych zabytków Pogórza Dynowskiego jest późnobarokowy kościół oraz klasztor ojców jezuitów w Starej Wsi, pochodzące z pierwszej połowy XVIII w. W kościele znajduje się cudowami słynący obraz Zaśnięcia i Wniebowzięcie Matki Bożej. Przy klasztorze jest muzeum, w którym umieszczono niezwykle cenne eksponaty związane z kościołem, kulturą ludową, a także działalnością misyjną jezuitów. Od wielu lat Stara Wieś jest miejscem wielu pielgrzymek, nie tylko z Polski, ale i z położonych nieopodal Słowacji i Ukrainy.

Więcej na stronach:

http://www.jezuici.pl/starawies/
http://www.domaradz.pl/domaradz/o12swies.htm

 

 


 

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń