Obrzędy ludowe

Święta Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy, zapusty i dożynki, ale także wiele innych ważnych i symbolicznych świąt niegdyś wyznaczało rytm życia społeczności. "Ubierały" one codzienność w uroczysty nastrój, nakazywały niemal perfekcyjne stosowanie przekazywanych z dziada pradziada praktyk i w ich skrupulatnym wypełnianiu dopatrywania się pomyślności dla siebie, najbliższych, sąsiadów i wszystkich członków danej społeczności.

Do dzisiaj przetrwało wiele spośród nich, może już nie w tak okazałej formie, ale nadal pieczołowicie kultywowanych. Poniżej przedstawiamy te najważniejsze i mające znaczące miejsce w dawnym, ale i współczesnym kalendarzu.

Z dawnych tradycji Godnych Świąt

W dawnej tradycji Boże Narodzenie było nie tylko świętem kościelnym, ale rozpoczynało również nowy rok. Nabierało przez to charakteru święta początku, od którego zależała przyszłość. Widoczne to było zwłaszcza w obrzędowości dnia wigilijnego. Był to dzień pełen znaczeń, odczytywania przyszłości i prowokowania losu, by sprzyjał ludziom.

Zapusty

Zapusty to tradycja właściwie dawno już zapomniana. Przypadały na trzy ostatnie dni karnawału i nazywano je także Mięsopustem albo "szalonymi dniami". Ta ostatnia nazwa chyba najtrafniej oddaje atmosferę, w jakiej spędzano ostatki karnawału.

Wielkanoc

Podczas świąt Wielkanocy, jak w czasie żadnych innych, wiele zwyczajów odwołuje się do  lokalnej tradycji historycznej, łącząc przeszłość z dniem dzisiejszym.

Dożynki

Jednym z bardziej rozbudowanych obrzędów, który w życiu dawnej wsi zajmował ważne miejsce, były dożynki. Żniwa kończyły cały cykl, na który składała się zarówno praca, jak i najrozmaitsze zabiegi dokonywane po to, by zapewnić pomyślne zbiory.

Autor: dr Andrzej Karczmarzewski