Dzień Otwarty Cerkwi w Gorajcu

gorajec dzien otwarty

W sobotę 1 sierpnia przybywajcie do Gorajca na Dzień Otwarty Cerkwi w Gorajcu.

Tym razem skupimy swoja uwagę na perle architektury drewnianej, naszym wehikule czasu czyli Cerkiew w Gorajcu

To ona pozwoli nam przenieść się w świat muzyki, opowieści i legend.

Zagrają dla nas Orkiestra Świętego Mikołaja

Joryj Kloc
Żmije

Zagrają dla nas też laureaci konkursu Nowe Źródła

- Folkowisko Festiwal
- Traditune

Wydarzenie w mediach społecznościowych:

https://www.facebook.com/festiwalfolkowisko