layout-wrota-lipiec2014-tlo-turyst

turystyka.

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

 

wrotapodkarpackie.pl

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

200 mln zł na wsparcie turystyki w Polsce Wschodniej

logo mrMinisterstwo Rozwoju i Bank Gospodarstwa Krajowego (Grupa PFR) zawarły umowę na realizację programu „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka”. Dzięki porozumieniu mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z branży turystycznej i okołoturystycznej będą mogły uzyskać preferencyjne pożyczki na inwestycje w Polsce Wschodniej. Pośrednicy finansowi, wybrani w konkurencyjnej procedurze przez BGK, udzielą zwrotnego wsparcia przedsiębiorcom.

Środki, które zostaną udostępnione przedsiębiorcom, pochodzą z funduszy europejskich poprzedniej perspektywy. Są to spłaty wsparcia zwrotnego udzielanego w projekcie pn. Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrumenty wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej . BGK zrealizował to przedsięwzięcie w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (PO RPW) dysponując kwotą blisko 200 mln zł. Po realizacji projektu środki straciły walor środków unijnych i jako krajowe środki pozabudżetowe pozostają w dyspozycji Ministra Rozwoju.

"Na mocy podpisanej dziś umowy 200 mln zł ponownie trafi na rynek. Pieniądze wesprą instrumentami finansowymi mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z Polski Wschodniej. Pożyczki udzielone na preferencyjnych warunkach, umożliwią firmom nowe inwestycje, dzięki którym pieniądze po raz kolejny skutecznie zapracują w gospodarce"– zaznaczył wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.

"Zależy nam na wywołaniu trwałej zmiany w strukturze gospodarki i zatrudnienia Polski Wschodniej, co wymaga kontynuowania dedykowanego wsparcia, w tym wykorzystywania różnych form finansowania" – powiedział Przemysław Cieszyński, członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

"Rozwój turystyki przyczynia się do wzrostu dynamiki wzrostu gospodarczego tego regionu, a proponowane produkty finansowe będą skierowane właśnie do MŚP prowadzących działalność w obszarze turystyki" – dodał Cieszyński.

W późniejszym etapie będzie możliwe również udzielanie wsparcia w formie innych instrumentów finansowych np. poręczeń i wejść kapitałowych, o ile zapotrzebowanie na tego typu inwestycje będzie zgłaszane przez przedsiębiorców. Turystyka siłą napędową gospodarki Polski Wschodniej.

Z pomocy finansowej będą mogły skorzystać MŚP z Polski Wschodniej, działające w branży turystycznej lub okołoturystycznej.

"Wspieranie działań na rzecz rozwoju tzw. przemysłu wolnego czasu (turystyka, sport, branża kulturalna, medyczna), wykorzystującego wewnętrzny potencjał gospodarczy to jedno z założeń Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju" – podkreślił wiceszef resortu.

"Rozwój oferty usług turystycznych, edukacyjnych czy zdrowotnych to ogromna szansa na rozwój przedsiębiorczości szczególnie na obszarach wiejskich makroregionu" – dodał.

Firmy mają szansę otrzymać dodatkowy kapitał na:

budowę i remont obiektów infrastruktury uzdrowisk, związanej z rozwojem funkcji leczniczo - wypoczynkowych na terenach gmin uzdrowiskowych;
budowę lub rozbudowę infrastruktury rekreacyjno-sportowej rozumianej, jako kompleksowa oferta usług turystycznych;
wsparcie projektów w obszarze turystyki polegających na zwiększeniu jakości świadczonych usług i infrastruktury turystycznej;
produkcję i sprzedaż ekologicznej żywności;
tworzenie i rozwój parków tematycznych przyczyniających się do wzrostu ruchu turystycznego;
powstanie i rozwój produktów regionalnych i tradycyjnych;
przywracanie tradycyjnych zawodów – rękodzieło i rzemiosło;
budowę i rozbudowę obiektów noclegowych.Kalendarz wydarzeń

Czerwiec 2018
P W Ś C Pt S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1